Privacy eisen overzichtelijk en makkelijk gemaakt

Privacy, AVG, AI. Als persoonsgegevens in het geding zijn is er vaak een enorme koudwatervrees. Terwijl in de praktijk het best meevalt als je de opties in beeld brengt, kiest en vastlegt.

Kijken wat wel kan

Veel projecten sneuvelen in de ontwerpfase omdat iemand roept dat het niet mag van de AVG. In de praktijk kan het vaak wel als je het ontwerp aanpast en net beschrijft.

Privacy advies op maat

Helder advies over omgang met persoonsgegevens.

Externe Functionaris Gegevensbescherming

Als een FG verplicht is voor jou organisatie of als onafhankelijk toezicht wilt op de gegevens van je klanten.

Ondersteuning bij data lekken

Datalekken kunnen grote gevolgen hebben. De financiële- of reputatieschade kan enorm zijn. Externe expertise kan helpen de crisis te managen.

AVG-scan voor organisaties

Een quick scan om vast te stellen hoe je organisatie ervoor staat. Verwerkingsregister? DPIA, Wachtwoordenbeleid, Informatiebeveiliging, alles komt voorbij,

DPIA

Bij activiteiten waar veel of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt is een Data Protection Impact Analyse verplicht.

Opstellen verwerkingsovereenkomst

Verwerkingsverantwoordelijk? Verwerker? Het vastleggen van een verantwoordelijkheden is belangrijk om afspraken helder te maken

Watch, Read, Listen

Voor nieuwsbrief en opinie:

Ga naar mijn Substack: